Hur ser arbetsmarknaden ut för era kunder?

Just i Jönköping ser det ganska positivt även i satellit-kommunerna, fastän några har det lite tuffare än andra. Just nu är det på väg uppåt både på tjänstemannasidan och kollektivsidan.

Vad är responsen från dem som du tipsat om verktyget till?

Positivt, när individen väl börjar använda det. Dock kan förkunskaper saknas och stöttning efter användandet av verktyget. Men överlag ett mycket bra verktyg som kortar ner tiden i karriärprocesserna.

Om du skulle rekommendera Auranest, vad skulle du säga?

Låt Auranest göra jobbet åt dig! jobbsökning ska ske med kvalitet så lägg din tid där den nyttjas bäst. Sitt inte och registrera dig på 200 sidor och tappa motivation. Dessutom slipper du hålla koll på lösenord och inloggningar. Du kan jobba smart och effektivt med hjälp av Auranest.

Hur tror du arbetsmarknaden kommer förändras de närmaste 5 åren?

Trenden är att arbetsmarknaden blir allt mer föränderlig och man kommer i allt större utsträckning behöva söka allt fler jobb. Vi har också ett dilemma med att allt fler är mindre lojala och söker sig vidare allt oftare också. Samtidigt lever vi i en globaliserad värld där företagen behöver bli allt mer flexibla, detta kommer att innebära högre personalomsättning än tidigare för att möta förändringarna på marknaden men det öppnar också upp för att hela arbetsmarknaden blir i allt högre grad rörligare. Kontentan är att fler kommer att behöva söka fler jobb och att fler kommer att vilja söka nya utmaningar.