Individens behov i centrum

 

Vi förändrar spelplanen för arbetsmarknaden och sätter arbetstagarna i fokus. Genom att använda oss av den senaste teknologin inom JobTech kan vi digitalisera processer och visualisera data som gör individens väg till drömkarriären smidig.

Framsteg i teknologin stärker individen

 

Auranest skapades för att stärka individen på arbetsmarknaden. Vår ambition var att skapa en karriärsplatform som utgick från arbetstagarens behov och utmaningar, snarare än företagens. Vår första produkt blev startskottet som gjorde att vi fick upp ögonen för hur mycket som går att digitalisera och automatisera på arbetsmarknaden med hjälp av dagens teknik. Idag erbjuder vi ett flertal tjänster och har en rad spännande samarbeten på gång.

Våra lösningar

 

Vi har tagit fram två produkter, vår Digital Career Companion och Kollektivavtalskollen. Förutom det har vi även APIer som går att bryta ut ur våra produkter och kan användas separat, alla för att stärka individens position på arbetsmarknaden.

 

Digital Career Companion

 

Hundratals jobbsajter i en plattform. Sök jobb, hantera profiler och skapa konton – allt i ett verktyg.

Läs mer

 

Kollektivavtalskollen

 

Bli säker på att ett företag bryr sig om sina anställda – vi gör kollektivavtal sökbara digitalt.

Läs mer

 

APIer

 

Få tillgång till våra API:er och bygg egna verktyg åt er själva eller era kunder.

 

Läs mer

  • Arbetsmarknaden – så kan den påverkas av COVID-19

    För att lättare förstå COVID-19s påverkan på den svenska arbetsmarknaden har vi gjort ett djupdyk i historien och kollat på effekterna av SARS epidemin mellan 2002–2004. Historien ger inga glasklara besked på hur arbetsmarknaden kommer utvecklas, men det finns många signifikanta paralleller att dra mellan......

  • Ditt kollektivavtal – ännu viktigare idag

    Idag är det Kollektivavtalets dag, en dag som är till för att belysa vikten kollektivavtal har i vårt samhälle och för arbetstagares rättigheter. Idag är det också många på den svenska arbetsmarknaden som jobbar hemifrån, jobbar övertid, inte går till jobbet pga sjukdom/karantän, eller till......

  • Vi har släppt en ny frontend

    Vår nysläppta frontend har i dagsläget väldigt lite påverkan på hur man använder vår Digital Career Companion. Så varför är detta en god nyhet vi vill sprida? En långsiktig investering Under det senaste halvåret har vi arbetat intensivt med att bygga upp vår nya frontend......