Slide topsmall Kundcase

 

Kundcase: Digital Career Companion

 

Jobbsökartjänst öppnar nya möjligheter för försäkringsbolag

 

Genom Auranests Digital Career Companion har gruppförsäkringbolaget Bliwa stärkt sitt inkomstförsäkringserbjudande. Tjänsten underlättar arbetsrörligheten, vilket bidrar till att färre av de försäkrade hamnar i långvarig arbetslöshet.

– Tjänsten är också det första skadeförebyggande inslaget i Bliwas inkomstförsäkringar. Den ökar inte bara värdet av medlemskapet för våra organisationskunder, utan förväntas även stärka lönsamheten, både för våra kunder och för oss, säger Titti Engvall Gerlofstig, affärsområdesansvarig för inkomstförsäkringar Bliwa.

 

Sedan september 2019 är Auranests digitala karriär- och jobbsökartjänst Digital Career Companion en del i gruppförsäkringbolaget Bliwas inkomstförsäkringserbjudande. Erbjudandet riktar sig till fackliga organisationer som vill underlätta arbetsrörligheten för sina medlemmar genom att minska de administrativa barriärerna som tillkommer i en jobbansökan. Genom att sätta upp en profil på Digital Career Companion skapas automatiskt användarkonton på flera olika jobbsajter, vilket ökar medlemmarnas exponering mot rekryterare och därmed chansen att snabbt få ett nytt jobb. Tjänsten ger Bliwa och Bliwas kunder möjlighet att agera skadeförebyggande, eftersom den bidrar till att förkorta tiden som arbetslös eller till och med förhindrar att arbetslösheten inträffar.

– Det är ett sätt att hålla sig anställningsbar – att bygga sin karriär och få hjälp att att söka jobb på ett adekvat sätt. Vi ser det som hjälp till självhjälp på den försäkrades villkor eftersom tjänsten kan användas när som helst på dygnet. Det här är något som alla kan ha nytta av, både de som är eller riskerar att bli arbetslösa och de som vill byta jobb, säger Titti Engvall Gerlofstig.

 

God respons och stort intresse

 

Än så länge har endast en av Bliwas organisationskunder tillgång till tjänsten, men framöver kommer de förhoppningsvis att bli fler. Anledningen till att det inte redan är så beror inte på bristande intresse från övriga organisationer, utan snarare på hur tjänsten ska finansieras. .

– Responsen från våra kunder har varit väldigt god och min förhoppning är att fler organisationer väljer tjänsten. Som det ser ut finns en risk för att vi är på väg in i osäkra tider och då kommer tjänsten förmodligen att komma till ännu större användning. Vi på Bliwa tycker att det här är ett mycket bra erbjudande och vi är väldigt nöjda över att vara ett av de första försäkringbolagen i Sverige som kan erbjuda den här typen av tjänst till våra kunder, avslutar Titti Engvall Gerlofstig.

 

Kundcase: Digital Career Companion

 

Jobbsökartjänst öppnar nya möjligheter för försäkringsbolag

 

Genom Auranests Digital Career Companion har gruppförsäkringbolaget Bliwa stärkt sitt inkomstförsäkringserbjudande. Tjänsten underlättar arbetsrörligheten, vilket bidrar till att färre av de försäkrade hamnar i långvarig arbetslöshet.

– Tjänsten är också det första skadeförebyggande inslaget i Bliwas inkomstförsäkringar. Den ökar inte bara värdet av medlemskapet för våra organisationskunder, utan förväntas även stärka lönsamheten, både för våra kunder och för oss, säger Titti Engvall Gerlofstig, affärsområdesansvarig för inkomstförsäkringar Bliwa.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sedan september 2019 är Auranests digitala karriär- och jobbsökartjänst Digital Career Companion en del i gruppförsäkringbolaget Bliwas
inkomstförsäkringserbjudande. Erbjudandet riktar sig till fackliga organisationer som vill underlätta arbetsrörligheten för sina medlemmar genom att minska de administrativa barriärerna som tillkommer i en jobbansökan. Genom att sätta upp en profil på Digital Career Companion skapas automatiskt användarkonton på flera olika jobbsajter, vilket ökar medlemmarnas exponering mot rekryterare och därmed chansen att snabbt få ett nytt jobb. Tjänsten ger Bliwa och Bliwas kunder möjlighet att agera skadeförebyggande, eftersom den bidrar till att förkorta tiden som arbetslös eller till och med förhindrar att arbetslösheten inträffar.

– Det är ett sätt att hålla sig anställningsbar – att bygga sin karriär och få hjälp att att söka jobb på ett adekvat sätt. Vi ser det som hjälp till självhjälp på den försäkrades villkor eftersom tjänsten kan användas när som helst på dygnet. Det här är något som alla kan ha nytta av, både de som är eller riskerar att bli arbetslösa och de som vill byta jobb, säger Titti Engvall Gerlofstig.

 

God respons och stort intresse

 

Än så länge har endast en av Bliwas organisationskunder tillgång till tjänsten, men framöver kommer de förhoppningsvis att bli fler. Anledningen till att det inte redan är så beror inte på bristande intresse från övriga organisationer, utan snarare på hur tjänsten ska finansieras. .

– Responsen från våra kunder har varit väldigt god och min förhoppning är att fler organisationer väljer tjänsten. Som det ser ut finns en risk för att vi är på väg in i osäkra tider och då kommer tjänsten förmodligen att komma till ännu större användning. Vi på Bliwa tycker att det här är ett mycket bra erbjudande och vi är väldigt nöjda över att vara ett av de första försäkringbolagen i Sverige som kan erbjuda den här typen av tjänst till våra kunder, avslutar Titti Engvall Gerlofstig.

 

Slide Hem Tjänster Om oss Kundcases Karriär Blogg Copyright 2021 • Auranest AB