Slide topsmall Prenumerera Auranest Blogg Läs allt om våra senaste uppdateringar i tjänsten, på företaget och om våra kundsamarbeten

Byggnads lanserar Kollektivavtalskollen

Svenska Byggnadsarbetareförbundet är det senaste fackförbundet som valt att erbjuda tjänsten Kollektivavtalskollen till sina medlemmar och alla andra som är intresserade av goda villkor på arbetsmarknaden.


I tjänsten kan Byggnads medlemmar snabbt få svar på om deras arbetsgivare har ett kollektivavtal med Byggnads. Det är viktigt eftersom det ger anställda automatisk rätt till avtalspension, helglön, tillägg till semesterersättningen, förkortad arbetstid, rätt försäkringsskydd och mycket annat som den anställda annars behöver sköta själv. Det innebär också att anställda företräds av en ombudman vid uppsägning och ges juridisk hjälp att bestrida uppsägningar som inte följer reglerna.


Alla som söker jobb i branscher som berörs av Byggnads kollektivavtal gör därför klokt i att slå upp potentiella arbetsgivare i Kollektivavtalskollen och se till att de har ett giltigt avtal.


Uppdragsgivare kan också ha stor glädje av tjänsten genom att enkelt kontrollera om de företag som lämnat anbud har kollektivavtal. En del verksamheter har det redan som ett tvingande krav medan många andra har det som frivilligt kriterium. Hittills har det varit en tidskrävande uppgift eftersom svar behövt inhämtas för varje arbetsgivare genom direkt kontakt med fackförbundet. Nu kan det enkelt slås upp i tjänsten som är tillgänglig dygnet runt.


Genom att fritt tillgängliggöra vilka arbetsgivare som tecknat kollektivavtal med oss vill Byggnads främja seriöst företagande inom byggbranschen. Kollektivavtalskollen är ett sätt att premiera företag som står bakom rättvisa villkor genom att ge både beställarled och arbetssökande direkt besked om vilka som tillhör den kollektivavtalade arbetsmarknaden. Vi har hittills fått ett väldigt positivt gensvar på tjänsten.

Roger Johansson, enhetschef för Byggnads avtalsenhet


Ökad kännedom och efterfrågan av kollektivavtal är ett av de starkaste verktygen för att uppnå en väl fungerande och rättvis arbetsmarknad. Elektrikerna och Kommunal har redan tidigare infört Kollektivavtalskollen och Auranest ser det som ett stort framsteg att denna information nu även görs tillgänglig för stora delar av byggbranschen som utgör en mycket viktig del av samhällsekonomin.