Slide topsmall Prenumerera Auranest Blogg Läs allt om våra senaste uppdateringar i tjänsten, på företaget och om våra kundsamarbeten

SPINDL ger ett jobbflöde till varje sammanhang

Auranest har skapat tjänsten SPINDL för att ge koncerner och investmentbolag möjlighet att visa ett samlat flöde med alla aktuella vakanser inom sina underliggande verksamheter.

Med många olika innehav som förändras över tid kan det innebära en orimlig arbetsinsats att upprätthålla en aktuell bild av alla de lediga jobb som skapas inom portföljen. Ingen ägare eller huvudkontor vill heller belasta linjeorganisationen med mer byråkrati eller rutiner för rapportering än vad som är absolut nödvändigt.

För verksamheter med hög förändringstakt är det också vardag att nya förvärv eller autonomt fungerande affärsområden och dotterbolag inte fullt ut delar infrastruktur för IT-system och rekryteringsprocesser med koncernmodern. Därför är det nästan omöjligt att automatiskt inhämta alla utlysta jobb.

Det är precis för den uppgiften Auranest skapat SPINDL.

Vi har länge låtit robotar söka av både olika annonssidor på nätet och vanliga rekryteringssystem för att hitta jobbtillfällen som vi sedan gjort tillgängliga i vår tjänst DCC. Dessa robotar, även kallade spindlar, har vi nu istället låtit hitta vakanser inom en specifik verksamhet. Där vi i DCC skapat ett jobbflöde för hela arbetsmarknaden erbjuder vi genom SPINDL ett jobbflöde som enbart avser en koncern, en ägarsfär eller annan vald sammansättning som är intressant för kunden.

Tack vare denna teknik kan vi erbjuda jobbflöden som är anpassade till precis den gruppering av arbetsgivare som är intressant att visa upp. Det behöver inte ens vara bolag som har någon gemensam ägare utan verksamheter som mottagit ett visst anslag eller som deltar i ett särskilt projekt.

Det kan finnas flera skäl till att visualisera lediga tjänster på en samlad plats. Ett välkänt ägarbolag kan exempelvis driva trafik till ett mer okänt dotterbolags karriärsida och på det sättet till obetydlig kostnad ge ett bidrag till kompetensförsörjningen inom hela portföljen. Det ger också en direkt indikation på hur många nya rekryteringar som vid varje tillfälle är på gång utan att behöva ställa frågor till HR-funktioner inom verksamheten.

Sist men inte minst kan ett välfyllt jobbflöde vara en källa till stolthet – en välmående portfölj med bolag i tillväxt ger inte bara ekonomisk avkastning till ägarna utan också nya arbetstillfällen på svensk arbetsmarknad vilket hela samhällsekonomin gynnas av.

Nedan finns några av de webbplatser som redan visar jobbflöden från SPINDL:

https://mellby-gaard.se/om-oss/karriar/

https://www.latour.se/en/about/career

https://www.addnodegroup.com/sv/lediga-tjanster-dotterbolag

https://careers.monterro.se/