Slide topsmall Prenumerera Auranest Blogg Läs allt om våra senaste uppdateringar i tjänsten, på företaget och om våra kundsamarbeten

Kundcase: Kommunal

”Vi gillar företagets inställning till varför man lanserar produkten och att vi kunnat göra erbjudandet till våra medlemmar utifrån ett Kommunalperspektiv.”

-Peter Hammarin, Ombudsman & Projektledare Trampolin

Hur ser arbetsmarknaden ut för era medlemmar?

Det är generellt brist på yrkesutbildad personal och för Kommunals del är det framförallt undersköterskor och kockar som sticker ut. Situationen är speciell, eftersom det är brist på utbildade undersköterskor samtidigt som det finns 53 000 tidsbegränsat anställda inom äldreomsorgen och 18 000 inom hälso- och sjukvårdssektorn. En otrolig kompetensreserv som skulle kunna användas på ett bättre sätt.

Varför valde ni att samarbeta med Auranest?

Vi hade tidigare tittat på en tjänst för att förenkla rekrytering. Auranest tjänst erbjöd så mycket mer och dessutom helt digitaliserad. Vi gillar företagets inställning till varför man lanserar produkten och att vi kunnat göra erbjudandet till våra medlemmar utifrån ett Kommunalperspektiv.

Vad är responsen från dem som du tipsat om verktyget till?

Uteslutande positiva reaktioner när man berättar om vårt pilotprojekt och vad det är vi erbjuder våra medlemmar.

Om du skulle rekommendera Auranest, vad skulle du säga?

Ett företag med bra inställning och enkla att samarbeta med.

Hur tror du arbetsmarknaden kommer förändras de närmaste 5 åren?

Efterfrågan på yrkesutbildning med hög kvalité kommer att öka eftersom det behövs kvalificerade yrkesarbetare i välfärdssektorn, men även inom andra branscher. Kravet på rätt till yrkesutveckling kommer att öka och tvinga fram lösningar som ger möjlighet till utveckling inom det yrke jag valt att utbilda mig till. En utvecklad och tillgänglig Vuxenutbildning kommer att spela en stor roll.