Slide topsmall Prenumerera Auranest Blogg Läs allt om våra senaste uppdateringar i tjänsten, på företaget och om våra kundsamarbeten

Auranest hjälper Arbetsförmedlingen dela data med medborgaren

I ett projekt inom Arbetsförmedlingens innovationsenhet JobTech har Auranest tagit fram ett helt nytt sätt för medborgaren att hämta ut och dela med sig av sina personliga data från Arbetsförmedlingen. Lösningen kan ses som en modell för hur Sveriges myndigheter med digitaliseringens hjälp kan göras mer tillgängliga och ändå bibehålla samma höga sekretessnivå.

Hittills har försäkrade hos AXA behövt hämta ut fysiska intyg på att de är inskrivna hos Arbetsförmedlingen för att ha rätt till utbetalningar från sin låneskyddsförsäkring. Med den nya lösningen Auranest tagit fram tillsammans med Arbetsförmedlingen, AXA och Stratumn kan användaren överföra intyget från Arbetsförmedlingen till AXA helt digitalt. Användaren kan därför när som helst på dygnet från sitt eget hem lösa något som hittills förutsatt ett besök på något av Arbetsförmedlingens kontor. Samtidigt kommer intyget omedelbart AXA tillhanda utan att behöva skickas per post, vilket förkortar tiden till utbetalning.

Myndigheter har traditionellt samlat in och därefter skyddat sina data om medborgare. Med den här lösningen flyttas gränserna fram för medborgarens kontroll över delar av sin digitala identitet som hittills helt ägts av myndigheterna. Det är därför en mycket stor omställning när kraven nu ökar från allmänheten att komma åt och kunna dela sådan data. Befintliga regelverk och processer utmanas då de från början utformats för att bevara data och skydda mot olovlig användning – inte att sprida dem.

“En ledstjärna för oss på Auranest är att våra digitala verktyg ska stärka individens ställning på arbetsmarknaden. Det kan vi göra med våra egna produkter eller genom samarbeten med andra. Att Auranest nu kunnat bidra till det här projektet inom ramen för vårt samarbete med Arbetsförmedlingens innovationsenhet Jobtech ligger därför helt i linje med vår strategi,” menar Anton Nitzsche, partneransvarig på Auranest.

Projektet har arbetats fram under ett års tid och har involverat en rad olika organisationer från flera olika länder. Det har krävts åtskilliga sittningar bara mellan Arbetsförmedlingens olika avdelningar för att bena upp förutsättningarna och att få olika system att kommunicera med varandra.

“Det råder ingen tvekan om att vi också utmanar kulturen inom organisationen,” påpekar Magnus Kjörling, lösningsarkitekt på Arbetsförmedlingen. ”Det kan kanske tyckas som en harmlös uppgift att bara intyga att någon är inskriven hos myndigheten, men för en miljö som präglas av sekretess så är ryggmärgsreflexen att direkt neka en sådan förfrågan. Därför har vi fått agera med viss försiktighet och ge processen tid. Digitalisering kan ge medborgaren stora fördelar, men vi får aldrig äventyra allmänhetens förtroende för det offentliga systemet bara för att vinna tid.”

Behovet framöver är mycket stort för myndigheter att öppna tidigare slutna data och ge individen större makt över sin digitala identitet, samtidigt som den offentliga infrastrukturen ständigt måste rustas mot säkerhetshot från aktörer som vill komma åt känsliga data eller störa samhällsfunktionen. Projektet har även väckt intresse på regeringsnivå då bland annat Anders Ygeman, energi- och digitaliseringsminister, varit positiv till initiativet som ett led i digitaliseringen av Sveriges myndigheter.