Slide topsmall Prenumerera Auranest Blogg Läs allt om våra senaste uppdateringar i tjänsten, på företaget och om våra kundsamarbeten

Auranest välkomnar nytänkande studenter

Studenterna Kim Vigren och Mikael Carlstein gjorde sitt examensarbete hos Auranest. Lundaföretaget ser bara fördelar med att låta ambitiösa studenter skriva sina examensarbeten hos företaget.

– För oss är det viktigt att få in nya idéer utifrån och ger därför gärna plats åt studenter och deras ex-jobb. Vi bidrar med vår erfarenhet medan de kommer med nya perspektiv och infallsvinklar, säger Babak Vahidi, CTO på Auranest.

Inför den avslutande terminen i programmet för Informationsarkitektur på Malmö universitet sökte Kim Vigren och Mikael Carlstein efter ett passande ämne för sitt examensarbete. Ett år tidigare, som studentjobbare, hade Kim kommit i kontakt Babak Vahidi och de vände sig till honom för att få råd. Babak, som sedan ett år är CTO på Auranest, föreslog att studenterna skulle skriva om maskininlärning i Auranests regi. Tillsammans arbetade de fram en idé som skulle komplettera företagets befintliga erbjudande att effektivisera sina användares sökningar på rekryteringssajter.  

– Det var fantastiskt att göra ex-jobbet hos Auranest. Utan deras handledning hade arbetet varit väldigt svårt att genomföra. Jag har tidigare varit på större företag och de har en annorlunda arbetskultur. Där kan man känna sig som en börda, men här tilläts vi ta plats. Alla var väldigt engagerade, även de som verkligen inte hade behövt hjälpa oss, säger Kim Vigren.

Win-Win att låta studenter ex-jobba

Ambitionen med ex-jobbet var att ta fram ett verktyg som matchade platsannonser med arbetssökande baserat på deras mjuka värden, exempelvis social kompetens, driv och ordningsamhet. Genom självskattning fick testpersonerna kategorisera sig själva och fick sedan annonser rekommenderade utifrån på de angivna värdena. Examensarbetet genererade flera insikter som kommer att kunna nyttjas när Auranest expanderar sitt erbjudande, men verktyget kommer inte att implementeras inom den närmaste framtiden. Däremot ledde arbetet till att Kim Vigren nu arbetar som utvecklare under Babak Vahidi. Även Auranest ser examensarbetet som en framgång och redan i höst väntas nya studenter till företaget. 

– Det blir en win-win-situation då studenterna bidrar med den senaste kunskapen inom området, och vi ger dem en chans att utvecklas och testa sina idéer. Förutom det är det en möjlighet för både oss och studenterna att knyta kontakter för framtida rekryteringar, avslutar Babak Vahidi.