Slide topsmall Prenumerera Auranest Blogg Läs allt om våra senaste uppdateringar i tjänsten, på företaget och om våra kundsamarbeten

Nytt digitalt verktyg kan effektivisera jobbsök och språkinlärning för nyanlända

Projektet Arbetsmarknadens språk – ett Vinnovaprojekt där Auranest är huvudpartner – är i första hand ett svar på det betydande sysselsättningsgap mellan in- och utrikesfödda som Sverige hittills inte funnit någon tillfredsställande metod för att ens till dels sluta. Projektet hoppas resultera i ett digitalt verktyg som hjälper nyanlända kvinnor med både jobbsök och språkinlärning, så de får en enklare väg in i den svenska arbetsmarknaden. Beslutet om att bygga projektet utifrån kvinnors behov kommer från att kvinnors tid att nå arbetsmarknaden i snitt är längre än mäns. Även om verktyget utvecklas med deras behov i fokus kommer slutprodukten att kunna användas oavsett kön. Projektet får finansiering inom ramen för så kallad utmaningsdriven innovation (UDI) vilket är Vinnovas program för stöd till utvecklingsprojekt som avser möta en påtaglig samhällsutmaning.

Till de uppenbara samhällsekonomiska vinsterna av en snabbare etablering på arbetsmarknaden ska också läggas andra positiva faktorer som hälsovinster för individen, minskat ekonomiskt och socialt utanförskap och ett mer aktivt deltagande i samhällslivet. En digital lösning blir enkelt skalbar och kan därför ha stor påverkan. Med ett sådant verktyg kan processer inom arbetsmarknaden effektiviseras och även möjligtvis påverka integrationen.

Auranest har de senaste månaderna tillsammans med Invigos, Hermods och Arbetsförmedlingen benat upp förutsättningarna för att bättre förstå de utmaningar målgruppen står inför. Med Auranests bakgrund inom effektiva jobbsöksverktyg, Invigos tjänster inom språkinlärning, Hermods kontakter med målgruppen och Arbetsförmedlingens översikt över arbetsmarknaden finns stora delar av stommarna som krävs för dra vidare projektet. Däremot saknas det fortfarande en inblick ifrån målgruppen, näringslivet och forskning. Under hösten kommer representanter från dessa grupper delta i ett antal workshops som ska leda till en projektplan för att ta Vinnovaprojektet vidare från ett UDI1 projekt till ett UDI2.