Slide topsmall Prenumerera Auranest Blogg Läs allt om våra senaste uppdateringar i tjänsten, på företaget och om våra kundsamarbeten

Smartare användning av produkten

Våra senaste uppdateringar har främst handlat om att ändra saker som inte påverkar användarna allt för mycket, men trots det gör tjänsten smartare än innan. Nedan följer exempel på två av våra favoriter:

1. “Världen kan inte förstås utan siffror.” – Hans Rosling

Mer siffror åt folket, tycker vi! Vi har utvecklat ett sätt att segmentera den statistik vi har om användandet av vår tjänst utifrån olika kategorier. Detta betyder att vi från och med nu kan få en överblick av hur tjänsten används, inte bara baserat på vilken av våra kunder användaren tillhör, utan på användarens bakgrund. Vi kommer därför kunna se hur till exempel sjuksköterskor använder tjänsten till skillnad från elektriker eller förskolepedagoger. Som fackförbund eller försäkringsbolag kan denna statistik användas för att bättre rikta kommunikation åt specifika målgrupper. Detta sker automatiskt först när vissa ändringar har gjorts i inloggningen från våra kunders sida. Vill ni veta mer kan ni höra av er till david@auranest.com

2. Expandera jobbsöket med hjälp av förslag på jobbtitlar

Vi har tagit fram ett enkelt sätt att expandera jobbsöket genom att föreslå jobbtitlar i sökfältet. Föreslagen har alltid funnits där, skillnaden nu är att de går att anpassa beroende på vilket fackförbund man är medlem i. Är man till exempel medlem hos Elektrikerna så kommer det direkt komma upp förslag på sökord som t ex larmtekniker, drifttekniker och hissmontör, och med ett knapptryck lägger man till de jobbtitlar man anser passande. Vi lägger till förslag efter våra kunders efterfrågan.