Slide topsmall Prenumerera Auranest Blogg Läs allt om våra senaste uppdateringar i tjänsten, på företaget och om våra kundsamarbeten

Ditt kollektivavtal – ännu viktigare idag

Idag är det Kollektivavtalets dag, en dag som är till för att belysa vikten kollektivavtal har i vårt samhälle och för arbetstagares rättigheter. Idag är det också många på den svenska arbetsmarknaden som jobbar hemifrån, jobbar övertid, inte går till jobbet pga sjukdom/karantän, eller till och med har blivit uppsagda. Det råder inget tvivel om att COVID-19 redan har skakat om den svenska arbetsmarknaden, men vi kan däremot konstatera att det finns en viss grundtrygghet för de som har kollektivavtal. De har nämligen klara, och i de allra flesta fall bättre, riktlinjer för vad som gäller vid oförutsägbara händelser som det som pågår nu.

Denna dagen är till för att belysa vikten av kollektivavtal och dess grundläggande påverkan på arbetares rättigheter. Vi på Auranest anser att det inte räcker med att belysa kollektivavtal bara en dag om året. Vi ser redan nu hur fler och fler fackförbund väljer att göra sina kollektivavtal publika (senast idag hakade Elektrikerna på!) för att kunna visa upp dem digitalt, 365 dagar om året på dygnets alla timmar. 

Med dagens teknik är det enkelt för fackförbund att göra information om kollektivavtal publikt. Det gör det betydligt enklare för arbetstagare att välja att bara söka jobb hos de företag som har kollektivavtal, och det underlättar även för upphandlare att anlita underleverantörer med samma krav. Genom att synliggöra kollektivavtal varje dag blir det alltså enklare att välja företag som respekterar arbetstagares rättigheter över de som inte gör det. 

I dagens tämligen oroliga arbetsmarknad, är det inte dags att slå ett slag för arbetstagares rättigheter? Vem vet, arbetare kanske kommer värdesätta sina egna rättigheter och ett rättvist kollektivavtal lite högre vid sin nästa anställning?