Slide topsmall Prenumerera Auranest Blogg Läs allt om våra senaste uppdateringar i tjänsten, på företaget och om våra kundsamarbeten

Var finns framtidens jobb?

Ibland är förändringar så omfattande att det är svårt att se skillnad på katastrof och möjlighet. Det är lätt att skrämmas av de förödande effekterna COVID-19 har på samhället och därför kan det också vara lätt att missa de möjligheter som uppstår vid en omstrukturering av arbetsmarknaden.

COVID-19 har onekligen vänt uppochner på tillgången och efterfrågan på arbetsmarknaden. Trots de förödande effekter det kommer ha på arbetsmarknaden på kort sikt, med både varsel och arbetslöshet, så öppnar det även upp för nya möjligheter. Redan idag börjar flera företag runt om i landet prata om att fortsätta tillåta distansarbete även efter att rekommendationerna om social distansering upphör. Det kommer till viss del påverka var framtidens jobb kommer finnas.

Mer ekonomiskt lönsamt i småsamhällen

På grund av bristande antal arbetstillfällen i storstäderna inom bland annat service och handel kan Sverige snart komma att se en ruralisering (motsatsen till urbanisering) av arbetskraft då arbetstagare inte längre har råd med storstädernas dyra hyror. Samtidigt jobbar väldigt många kontorsarbetare hemifrån, vilket resulterar i att det blir vanligare att folk rör sig mer i det område där de bor. Så när både arbetskraft och efterfrågan av varor och tjänster flyttas från storstäderna till mindre samhällen kan där finnas möjligheter för tillväxt. Till exempel; vad händer när personer som vanligtvis arbetar på kontor i storstäder och är vana vid att gå ut på lunchen plötsligt bara rör sig i deras hemorter? Hur påverkas de lokala restaurangerna och frisörerna av det?

En ”glokal” arbetsmarknad

Effekterna kan bli ännu större än så. Den dagen det blir säkert att resa igen kommer många av oss vara vana vid ett digitalt arbetssätt. Om det räcker att ha fysiska möten fyra gånger om året för att sätta nya kvartalsmål, varför ska medarbetare då nöja sig mig att jobba ifrån en småstad i Sverige? Är det inte både mysigare och billigare att bo på, säg, en vingård i Italien? Regioner över hela världen som tidigare förlorat invånare till jobben i storstäder kommer möjligtvis att kunna se en ökning av arbetskraft framöver. Arbetsgrupper som tidigare höll sig på samma kontor i samma stad kommer i framtiden kunna vara utspridda över hela världen. Det i sin tur kommer sprida ut efterfrågan av specifika varor och tjänster världen över och därmed skapa fler jobb på en lokal nivå. Arbetsmarknaden blir därmed både global och lokal samtidigt, det vill säga glokal.

Det är omöjligt att säga hur arbetsmarknaden kommer att se ut i framtiden, men hur mörkt det än känns nu så finns det möjligheter att ta till vara på. Många av de effekter COVID-19 har på arbetsmarknaden kan verka tillfälliga, men flera av dem kan komma att bli permanenta i framtiden. Digitalisering och distansarbete har fått ett enormt lyft de senaste månaderna och vi börjar kunna se att det inte bara förändrar hur vi handlar, umgås och betalar räkningar, utan nu också hur vi jobbar och var vi väljer att bo.