Slide topsmall Prenumerera Auranest Blogg Läs allt om våra senaste uppdateringar i tjänsten, på företaget och om våra kundsamarbeten

Kommuners ekonomiska utmaning – så kan digitalisering hjälpa till

För några veckor sedan släppte Sveriges Kommuner och Regioner (SKR) sin årliga ekonomiska rapport. Den visar tydligt att landets kommuner och regioner redan nu står inför stora ekonomiska prövningar och att situationen bara kommer bli svårare ju länge Corona-pandemin fortsätter. Däremot finns det åtgärden kommuner kan ta genom att prioritera arbetsmarknadsfrågor, för att förbättra den ekonomiska situationen till viss grad.

En fjärdedel av arbetslösa saknar a-kassa

I april i år skrevs 64.000 nya personer in på Arbetsförmedlingen. I april 2019 skrevs det bara in 27.000. Av alla de som är öppet arbetslösa idag så är ungefär en fjärdedel av dem inte medlemmar i a-kassa och kan därför komma att behöva försörjningsstöd från kommunerna. Det i kombination med att arbetslösheten just nu stiger med fler än dubbelt så många nyinskrivna än normalt, gör att många nu befarar högre framtida kostnader för kommuner. Exakt vilken roll kommuner får på framtidens arbetsmarknad när Arbetsförmedlingen stänger ner 132 av sina kontor är fortfarande under utredning av regeringen. Men faktum kvarstår att den nuvarande ekonomiska situationen gör att kommuner kommer behöva prioritera arbetsmarknadsfrågor i snar framtid.

Åtta av tio kommuner arbetar redan med arbetsmarknadsfrågor

Både samhällsekonomiskt och för den enskildas förankring till arbetsmarknaden finns det starka skäl att hålla nere tiden i arbetslöshet. I sin rapport hänvisar SKR till ökad matching mellan arbetslösa och arbetsgivare som ett av flera sätt att dra ner på kostnaderna för kommuner. Uppgifter såsom coaching, praktikplatser och matchning är saker som åtta av tio kommuner redan utför idag, detta trots att sådana uppgifter normalt sätt faller under Arbetsförmedlingens ansvar, enligt en kartläggning gjord av SVT. Redan förra året var det flera kommuner som rapporterade högre kostnader för försörjningsstöd i direkt följd av att Arbetsförmedlingens kontor lämnade kommunen, och en global pandemi verkar inte ha gjort situationen bättre. Med minskade intäkter och ökade utgifter kommer kommuner behöva prioritera arbetsmarknadsfrågor framöver.

Digitala verktyg – ett resurseffektivt alternativ

Hos många kommuner saknas de erfarenheter och resurser som krävs för att erbjuda det personliga stöd som Arbetsförmedlingen erbjudit. Den möjlighet som kommer återstå är således digitala alternativ som blir mindre resurskrävande. Redan idag är kommunerna en naturlig nod för samhällsinformation och på de flesta kommunala hemsidor är ”lediga jobb” en av de mest välbesökta platserna. Enkla, digitala jobbmatchningsverktyg kan göra att kommuner snabbar på matchningsprocessen mellan arbetssökande och arbetsgivare och därmed sänker sina kostnader för försörjningsstöd på ett resurseffektivt sätt.

Vi på Auranest har utvecklat ett verktyg baserat på datan i vårt jobbflöde. Vi kallar det vår ”Jobfeed Widget” och det är en enkel lösning, som tillgängliggör samtliga lediga jobb utifrån en specifik geografisk plats och radie utvecklad specifikt för att möta denna utmaning hos kommunerna. Det innebär att kommunerna på ett enkelt vis kan presentera både kommunala jobb, såväl som jobb hos privata näringslivet, underleverantörer till kommunen, m.fl. Detta är såklart bara en av många lösningar som kan hjälpa kommunerna i framtiden, och vi är övertygade om att vi kommer se ett större fokus från kommunernas sida att hantera just arbetsmarknadsfrågor och jobb. För mer information om just Jobfeed Widgeten och andra tjänster Auranest kan erbjuda, kontakta gärna David Elvin, david@auranest.com.