Slide topsmall Prenumerera Auranest Blogg Läs allt om våra senaste uppdateringar i tjänsten, på företaget och om våra kundsamarbeten

Så kan omställningsbranschen påverkas av digitalisering

Digitaliseringen av omställningsbranschen går framåt, men hade kunnat gå betydligt snabbare. Omställningsaktörer och karriärcoacher arbetar ofta på en nära, personlig nivå med sina programdeltagare, vilket kan vara anledningen till varför digitalisering ofta blir bortprioriterat. Däremot har digitala verktyg blivit en självklarhet idag för att kunna utföra sitt arbete utan att öka smittrisken.

I dagsläget ställs det starka krav från Arbetsförmedlingen att varje jobbmatchningsprogram innehåller fysiska möten, individuell schemaläggning och uppföljning, samt att programmet levererar resultat i form av jobb eller utbildning. I takt med att majoriteten av omställningsbranschens arbete numera sker på distans kan det framöver bli utmanande att leverera samma slags personliga möten för programdeltagarna jämfört med tidigare. Men digitaliseringen och distansarbetet bidrar också till positiva förändringar. Nedan har vi listat fem förändringar som ökad digitalisering och distansarbete kan komma att ha på omställningsbranschen.

 1. Bättre uppföljning

  Coacher kan använda sig av smarta, digitala jobbsökningsverktyg där verktyget skickar information om deltagarens framsteg till coachen i realtid. Så fort deltagaren till exempel skapar en ny profil på en jobbmatchningssida eller söker ett jobb kan coachen se det. På så sätt sparar coachen tid genom att slippa förhöra sig om deltagarens framsteg under varje möte. Mer tid blir då över till faktiskt coachning under mötet, vilket kan leda till ökad kvalitet av mötena.

 2. Asynkront arbete

  Arbetet kommer bli betydligt mer flexibelt för både coacherna och programdeltagarna. Med hjälp av uppföljning i realtid kan coacher försäkra sig om att programdeltagaren följer schemat de kom överens om utan att behöva boka ett möte för uppföljning. Både coacher och programdeltagare kan därför arbeta när de passar dem bäst.

 3. Tidsbesparande

  Istället för att lägga timmar varje dag på att resa runt till programdeltagare kan coacher spara tid när de träffar dem digitalt istället. Även den tiden som tidigare gick till att planera den mest effektiva rutten till alla programdeltagare kortas ner rejält. Coacherna får då tid över för att hjälpa fler programdeltagare än tidigare.

 4. Ökad effektivitet

  Omställningsbolag erbjuder inte bara individuell coachning utan ofta även kortare utbildningar för grupper av deltagare. Tidigare har dessa utbildningar skett i fysiska lokaler, men med normaliseringen av digitala möten blir det enkelt att erbjuda dessa utbildningar över hela Sverige för en bråkdel av kostnaden.

 5. Meta-data för verksamhetsutveckling

  Genom att använda digitala verktyg så lagras datainsamling om hur coacher arbetar och hur programdeltagare beter sig när de söker jobb. Datan kan användas för att analysera coacher och programdeltagares beteenden och resultat, vilket ger grunder till strategisk verksamhetsutveckling.